ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งโรคเลือดชนิดหายาก MPN ชนิดพังผืดในไขกระดูก หรือ MF แบบเต็มๆ ในโพสต์นี้นะครับ จะเป็นประโยชน์อย่างมากหากผู้พบเห็นโพสต์นี้จะช่วยกันแชร์ ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับโรคพังผืดในไขกระดูกครับ
ซึ่งความตั้งใจของชมรมฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งโรคเลือดชนิดหายากMPN นี้ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและเข้ารับการรักษานะครับ เป็นมะเร็งไม่จำเป็นต้องเสียชีวิต และอายุสั้นเสมอไป หากได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งต้องอาศัยการสังเกตอาการที่มีและรับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องครับ
สามารถก๊อปลิงค์นี้ และส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับโรคพังผืดในไขกระดูกได้เลยนะครับ ลิงค์นี้เป็น e-book ครับ
หรือจะสแกน QR Code ในโพสต์ก็ได้นะครับ