วันนี้ผมขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งโรคเลือดชนิดเลือดข้นนะครับ e-book ฉบับเต็มสามารถคลิกลิงค์นี้ได้เลยครับ https://online.flipbuilder.com/vhrsq/plre/
โรคเลือดข้น เป็นอีกหนึ่งมะเร็งโรคเลือดที่พบยาก และมักพบในคนช่วงอายุประมาณ 60-70 ปี ความผิดปกติสาเหตุของโรคเลือดข้นคือ ไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดแดงมากเกินไป ทำให้เลือดหนืด และเนื่องจากเลือดข้นมากทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ มึนงง และอาจมีภาวะการอุดตันของหลอดเลือดได้
ชมรมผู้ป่วย MPN มีความตั้งใจรณรงค์ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งโรคเลือดMPN เพื่อให้ผู้ที่มีอาการและอาจมีโอกาสเป็นโรคนี้ เข้ารับการรักษา หรือกรณีผู้ดูแลผู้ป่วยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและวิธีดูแลผู้ป่วย เพราะถึงแม้ว่ามะเร็งชนิดนี้จะรักษาไม่หาย แต่ผู้ป่วยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีชีวิตที่ยืดยาวได้ หากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง