Month: April 2024

กรณีเป็น MF มักมีอาการม้ามโต

กรณีเป็น MF มักมีอาการม้ามโต การใช้ Jakafi คือมุ่งไปที่การลดอาการม้ามโต ถ้าม้ามไม่โตหมอจะไม่ให้ เพราะผลกระทบโดยตรงคือมันลดเม็ดเลือดแดง ซึ่งถ้ายิ่งสงสัยว่า PV จะกลายเป็น MF เม็ดเลือดแดงมันจะค่อยๆลดต่ำลงอยู่แล้ว การได้ยานี้จึงไม่เป็นผลดี นอกจากนี้ผลข้างเคียงที่พบได้คือเกล็ดเลือดต่ำ ความจำเป็นในการให้ Jakafi และการกำหนดปริมาณยาขึ้นอยู่กับขนาดม้ามเป็นหลัก ถ้าได้ยามากเกินไปก็จะต้องให้เลือด ขนาดต่ำสุดของยาชนิดนี้คือ 5 มก. คำถามที่การทำคีโมอันตรายไหม ขอตอบว่า ผมยังไม่เคยเห็นหรือมีข้อมูลว่าคนป่วย PV หรือ MF ได้ทำคีโมเหมือนกับมะเร็งชนิดอื่นๆมาก่อนเลย ไม่น่าจะใช่วิธีการรักษาโรคนี้…