Month: January 2024

ระยะเฉียบพลัน ของ โรค MPN คืออะไร?

สวัสดีปีใหม่ครับ เพื่อนๆสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป การเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวของโรคไมอีโลโปรลิเฟอเรทีฟ นีโอปลาสซึม (MPN) หรือเรียกอีกอย่างว่า “ระยะเฉียบพลัน ของ MPN” เป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคที่น่ากลัวที่สุด โดยมีอุบัติการณ์ประมาณ 1–4% สำหรับโรคเกล็ดเลือดสูง ET, 3–7% สำหรับโรคเลือดข้น PV และ 9– 13% สำหรับ โรคพังผืดในไขกระดูก MF( Myelofibrosis) หลักการวินิจฉัย โรค มะเร็งเลือด เอ็มพีเอ็น ระยะเฉียบพลัน (…