วิตามิน D กับโรค MPNs
ในอดีตที่ผ่านมามีข้อสงสัยว่า คนเป็น MPNs ควรได้รับวิตามิน D เสริมหรือไม่
ความจริงคือ คนเป็น MPN ส่วนใหญ่ มักขาดวิตามิน D หากได้ตรวจ
แต่ความสงสัยที่ยังไม่ได้พิสูจน์แน่ชัดคือ วิตามิน D เป็นสารกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์มากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาของโรคหรือไม่
ในอดีตมีทั้งงานวิจัยที่สนับสนุนให้เสริมวิตามิน D และงานวิจัยที่คัดค้านว่าวิตามิน D อาจจะทำให้เร่งการพัฒนาของโรคเร็วขึ้น
บทความนี้ก็ไม่ได้ชี้แนะว่า ผู้ป่วยควรรับวิตามิน D เสริมหรือไม่ ควรปรึกษาหมอเท่านั้น
หากใครได้รับคำแนะนำจากหมอให้ใช้ วิตามินD ควรต้องทราบว่า ยังไม่มีหลักฐานจากงานวิจัยใดๆว่า วิตามิน D เหมาะสมกับ MPN หรือไม่
ต้องรับกับความเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์