EHA 2021 Virtual Congress: June 9-17
EP5: สรุปประเด็นสำคัญ Myeloproliferative Neoplasms (MPNs) ตอนที่5
สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก และผู้สนใจทั่วไป ตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่อง Key International PV treatment Guidelines คำแนะนำในการรักษาโรคเลือดข้นของทางสถาบันผู้ชำนาญการโรค MPNs ในระดับสากลที่สำคัญ 4 แห่ง คือ NCCN, ELN,ESMO และ BCSH ซึ่งใช้สำหรับผู้ป่วยสูงวัยหรือ Adult patients ในตอนที่ 5 นี้ ผมขอพูดถึง Children patients ผู้ป่วยวัยเยาว์หรือวันเด็กถึงแม้ว่า จะพบในเป็นเซ็นต์ที่ไม่มากนัก แต่ยังไงก็ยังเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในครอบครัวเรา ซึ่งมีการนำเสนอในที่ประชุม เกี่ยวกับผลการศึกษาถึง ลักษะณะเฉพาะ และ ผลที่เกิดขึ้น ของผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV และ ผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดสูง ET ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ทาง Speaker ได้สรุปไว้ ดังนี้ครับ
1. จากจำนวนผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดสูง ET จำนวน 396 ราย และผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV จำนวน 75 ราย ที่ติดตามดูเป็นเวลา 50 เดือนโดยเฉลี่ย
2. อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรค ET คือ 9.3 ปี และผู้ป่วยโรค PV คือ 12 ปี
3. ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง 57.6% ในผู้ป่วยโรค ET และ 45% ในผู้ป่วยโรค PV
4. ไม่พบการกลายพันธ์ของยีนหลัก Negative Driver Mutations ในผู้ป่วย ET 53% และในผู้ป่วย PV 73%
5. พบภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วย PV 9.3% และในผู้ป่วย ET 3.8% ส่วนใหญ่พบว่าเป็น แบบ VTE คือ ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ
6. ความเสี่ยงของการลุกลามของโรค ยังต่ำ พบเพียง 2 % ที่ลุกลามกลายเป็น โรคพังผืดในไขกระดูก MF และไม่พบว่ามีการพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน AML
CR: Many thanks for pictures, slide presentations to all speakers.