ตอนที่ 3: การรักษาบำบัดแบบผสมสานในผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดสูง MPNs

5thMPN Horizons Mini Virtual Conference 2020-Day2 (24th Jan)
Take-Home Message: EP3 Complementary Therapies in MPNs
ตอนที่ 3: การรักษาบำบัดแบบผสมสานในผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดสูง MPNs
ก่อนอื่น ผมขอสรุปประเด็นที่ทาง Speaker ได้นำเสนอ ดังนี้ครับ
1. พูดถึงการประเมิน ภาระ (Burden) ของโรค และ การพัฒนาการรักษาและเป้าหมายที่เหมาะสม
2. ถ้าการรักษาด้วยยายังไม่ได้ผล เปลี่ยนไปใช้การรักษาทางเลือก (Alternative therapy) หรือ การทดลองทางคลินิก (Clinical trial)
3. ยากลุ่ม JAK Inhibitors และ Interferons ยังใช้ได้ผล กับ ผู้ป่วยโรค MPNs หลายชนิด
4. ยังมีการทดลอง ยาพุ่งเป้า อีกหลายตัว เช่น ยา 2nd Line ของ โรค พังผืดในไขกระดูก MF และ 3rd Line ของโรค เลือดข้น PV หรือ โรคเกล็ดเลือดสูง ET
ในตอนนี้ ผมขอหยิบยกเอา สไลด์เกี่ยวกับ แนวทางการบำบัดที่ไม่ใช้ยาสำหรับการบรรเทาภาระของโรค MPN ที่ได้มีการศึกษาอยู่ในหลายขั้น เช่น ในทดลองในระยะที่ 2 หรือ กำลังดำเนินการอยู่ หรือ อยู่ในขั้นการเตรียมการ ดังนี้ครับ
– Yoga โยคะ เฟส 2 จากการประชุม ASH 2017
– Nutrition โภชนาการ จากการประชุม ASH 2017-Scherber
– Physical Activity กิจกรรมทางกาย หรือ การเคลื่อนไหวร่างกาย in development
– Diet Intervention การปรับเปลี่ยนอาหาร อยู่ในขั้นการเตรียมการ
– Meditation การทำสมาธิ กำลังดำเนินอยู่
– ACT Therapy (Acceptance and Commitment Therapy) กำลังดำเนินอยู่ เป็นการบำบัดโดยการยอมรับและการให้สัญญา เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมทางคลินิกอย่างหนึ่ง ผสมผสานการยอมรับและการมีสติ
โปรดติดตามตอนที่ 4 ในเร็วๆนี้ และขอฝากกด Like and Share ให้ด้วยนะครับ
Cr: Many thanks for the impressive and informative presentation to Prof. Ruben Mesa