กิจกรรมพบปะสร้างความสัมพันธ์กลุ่มย่อย

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน เช้าวันนี้ ถือเป็นครั้งแรก ที่ได้ริเริ่มกิจกรรมพบปะสมาชิกกลุ่มย่อย ของชมรมผู้ป่วยโรค MPN ประเทศไทย เพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค MPN ทั้ง 3 ชนิด คือ 1. PV โรคเลือดข้น 2. ET โรคเกล็ดเลือดสูง 3. MF โรคพังผืดในไขกระดูก ที่ผมได้ไปร่วมการประชุม MPN Horizons 2018 ที่กรุงปร๊ากให้กับเพื่อนสมาชิกของชมรมฯแบบตัวต่อตัวได้แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและเกิดความเข้าใจในตัวโรคแต่ละชนิดได้มากขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยตรง..แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ